De Nationale Wetenschapsagenda

 

De Nationale Wetenschapsagenda bundelt de thema’s waar de wetenschap zich de komende jaren op zal gaan richten. Wat zijn kansrijke uitdagingen voor de Nederlandse wetenschap en hoe kan de wetenschap bijdragen aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en het benutten van economische kansen?  

De Ambities:

Richting geven
Strategische keuzes en samenwerking zijn nodig om de toppositie van de Nederlandse wetenschap verder te versterken. Het kabinet wil middelen en energie gerichter gaan inzetten, met oog voor wetenschappelijke sterktes, maatschappelijke vraagstukken en economische kansen. Om dit te kunnen realiseren heeft het kabinet de Kenniscoalitie opdracht gegeven om een Nationale Wetenschapsagenda te ontwikkelen.

Verbinden en krachten bundelen
De Nationale Wetenschapsagenda verbindt partijen en thema’s. Dit stimuleert samenwerking, creativiteit en vernieuwing. De agenda is niet allesomvattend: alles wat in de wetenschapsagenda staat is belangrijk, maar niet alles wat belangrijk is hoeft een plek te krijgen.

Doorwerken in bestaand beleid
De Nationale Wetenschapsagenda zoekt aansluiting bij bestaande onderzoeksagenda’s zoals het Europese onderzoeksprogramma Horizon2020. Op de korte en middellange termijn zal de Nationale Wetenschapsagenda doorwerken in de profilering van de universiteiten en hogescholen, de programmering van de partners van de kenniscoalitie, de ontwikkelingsrichting van de nationale onderzoeksinstituten en in investeringen in grote onderzoeksfaciliteiten. De agenda wordt eens in de zeven jaar vernieuwd.    

 

 > Vakconferentie Wetenschapscommunicatie 2015

 
 
 
event software
 event software